Genereer PDF Print deze pagina

Ik ben jonger dan 18 jaar, zit nog op het VO en heb een vraag

Heb je een gesprek gehad met je mentor of decaan/ intern begeleider?

 
 

Ga dit doen voordat je een volgende stap zet. De mentor en decaan/ intern begeleider kunnen je helpen om je plek binnen de school te vinden, of ze zoeken samen met jou naar andere oplossingen.

Jij of je ouders kunnen ook zelf contact opnemen met de leerplichtambtenaar in de gemeente waar je woont. Als je problemen hebt op school, kan hij of zij je helpen om te kijken hoe je toch je diploma kunt halen. De leerplichtambtenaar in jouw gemeente vind je in het zoekveld hieronder.

Je bent nu aan het einde van de vragenlijst gekomen.