Genereer PDF Print deze pagina

Ik ben ouder dan 23 jaar en ...

Met ingang van 1 januari 2012 is de wet Werk en bijstand (WWB) veranderd. Er gelden nieuwe regels voor mensen die een bijstandsuitkering aanvragen én voor mensen die al een bijstandsuitkering hebben.

Wat verandert er precies? Dat kun je hier lezen. Heb je hulp of ondersteuning nodig bij iets anders dan je opleiding of je inkomen? Of heb je een andere vraag? Kijk dan hier.

Wat is er nieuw in 2012?
Dit zijn de wijzigingen in de Wet werk en bijstand:

1. De Wet investeren in jongeren (WIJ) wordt afgeschaft.
2. Jongeren die bijstand aanvragen moeten eerst vier weken op zoek naar werk.
3. Nieuw is de gezinsuitkering. 
4. Er komt een inkomenstoets voor het hele gezin.
5. Het hele gezin krijgt één gezamenlijke bijstandsuitkering.
6. De gemeente kan een tegenprestatie voor de bijstand vragen.
7. Mensen zonder sollicitatieplicht mogen korter naar het buitenland.
8. Er komt een landelijke inkomensgrens voor enkele regelingen voor minima.
9. Er komen strengere eisen voor vrijstelling van de sollicitatieplicht voor alleenstaande ouders.
10. Er komt een nieuwe regeling voor vrijlating van inkomsten voor alleenstaande ouders.

Wat gebeurt er met de WIJ?
De WIJ, de Wet investeren in jongeren, wordt per 1 januari 2012 afgeschaft. Ben je jonger dan 27 jaar en heb je een werkleeraanbod en ook een uitkering voor jongeren? Of alleen een uitkering? Dan ga je per 1 januari 2012 over naar de bijstand (WWB).

Wat gebeurt er met uw werkleeraanbod?
Heb je een uitkering voor jongeren en een werkleeraanbod dat doorloopt in 2012? Dan mag je dat werkleeraanbod (zoals een werkstage of opleiding) afmaken. Jouw werkleeraanbod stopt niet omdat de wet WIJ wordt afgeschaft. Het is in 2012 een re-integratievoorziening voor de WWB.

Wat gebeurt er met de uitkering voor jongeren?
Heb je een (aanvullende) uitkering voor jongeren? Ook deze loopt door in 2012. Je krijgt alleen geen uitkering meer op grond van de WIJ, maar op grond van de WWB.

Het hangt wel van je woonsituatie af of je in 2012 dezelfde uitkering houdt. Vanaf 2012 gelden er namelijk nieuwe regels voor ‘gezin’. En er komt een huishoudinkomenstoets; inkomsten van alle gezinsleden tellen mee voor de bijstandsuitkering. Ook kijkt de gemeente in 2012 of je niet te veel vermogen hebt.

Kijk hier voor meer informatie over de veranderingen in de wet.

Verschillende projecten
Wil je aan de slag maar kom je er niet uit? Dan kun je terecht bij verschillende projecten in de provincie Groningen. Wil je hier meer over weten? Neem dan telefonisch contact op met één van de projectleiders, of stuur een e-mail.

Wil je meer weten over VSV Groningen? Neem dan contact op met iemand van de VSV Groningen organisatie. Voor het verzenden van een mailtje kunt je gebruk maken van het onderstaande mailformuliertje.

Frank Broeders, Projectleider VSV-Projecten
050 – 547 09 18
06 – 531 59 143
rfc.broeders@noorderpoort.nl

Gerry Blaauw, Projectleider Plusvoorziening
06 – 533 26 134
g.blaauw@noorderpoort.nl

Harry Wolthuis, Projectleider Plusvoorziening
06 – 134 33 485
h.wolthuis@noorderpoort.nl

Bezoekadres VSV-Projecten en Plusvoorziening:
Pop Dijkemaweg 88
Gebouw A
9731 BH Groningen