Laatste aanpassing website op: 26-06-2020
Genereer PDF Print deze pagina

RMC+

Omdat leerlingen van de grote ROC’s in de stad Groningen afkomstig zijn uit de hele provincie Groningen en de kop van Drenthe, zoeken de verschillende RMC-regio’s samenwerking. Zo moet elke locatie met meer dan 500 leerlingen of met een relatief hoge uitval voorzien worden van een RMC+ medewerker in de school. Nauw contact tussen de scholen en het RMC zorgt ervoor dat er voortijdig (preventief) wordt ingegrepen bij problemen op school, zodat schooluitval kan worden voorkomen. Bovendien is er op deze manier een goede overdacht met korte lijnen wanneer een leerling daadwerkelijk gemeld moet worden bij de leerplichtambtenaar of het RMC.

Zodra een leerling regelmatig verzuimt, ligt voortijdig schoolverlaten op de loer. De school kan de betreffende leerling bij de RMC+ medewerker van de school melden. Er geldt geen minimaal aantal uren verzuim om melding te mogen maken bij de RMC+ medewerker, omdat deze zowel preventieve gesprekken als officiële waarschuwingsgesprekken voert. Op deze manier heeft de school de mogelijkheid om in een vroegtijdig stadium te melden. De RMC+ medewerker voert vervolgens een waarschuwingsgesprek met de leerling en maakt hier een gespreksverslag van. Dit verslag wordt aan de gemeente van herkomst gestuurd en opgenomen in het gemeentelijk registratiesysteem. Als het om een leerplichtige leerling gaat, informeert de school de ouders van de leerling over het gesprek en de gemaakte afspraken. Als het verzuim na dit gesprek stopt, is verdere actie van het RMC, leerplicht en/ of de RMC+ medewerker niet nodig. Gaat het verzuim toch door, dan doet de school een tweede melding bij de RMC+ medewerker en meldt het verzuim op het Verzuimloket.

Inmiddels heeft er een evaluatie van het project plaatsgevonden. In dit onderzoeksrapport leest u conclusies en aanbevelingen.

Wanneer u wilt weten wie er als RMC+ medewerker op welke school actief is bekijk dan hier onze contactkaart

Neem voor meer informatie over RMC+ contact op met Lisa Engels, via e-mail: 
l.engels@groningen.nl  of telefoon: 050 - 3676079 mobiel: 06-52685801

School: Noorderpoort, Alfa-college, ROC Menso Alting, AOC Terra

Meer informatie, zoals contactpersonen en in welke gemeente het project wordt uitgevoerd, is te vinden op de pagina Zoeken.Email facebook twitter LinkedIn Hyves