Laatste aanpassing website op: 27-09-2021
Genereer PDF Print deze pagina

RMC+

Omdat leerlingen van de grote ROC’s in de stad Groningen afkomstig zijn uit de hele provincie Groningen en de kop van Drenthe, zoeken de verschillende RMC-regio’s samenwerking. Op alle MBO locaties zit dan ook een RMC+ preventiemedewerker uit één van de regio's. Zo blijft de focus op aanwezigheid en de preventiemedewerker ondersteunt de school in haar verzuimbeleid. Nauw contact tussen de scholen en het RMC zorgt ervoor dat er voortijdig (preventief) wordt ingegrepen bij problemen op school, zodat schooluitval kan worden voorkomen. Bovendien is er op deze manier een goede overdacht met korte lijnen wanneer een leerling daadwerkelijk gemeld moet worden bij de leerplichtambtenaar of het RMC.

Zodra een leerling regelmatig verzuimt, ligt voortijdig schoolverlaten op de loer. Leerlingen met beginnend verzuim kunnen gemeld worden voor een preventief gesprek.  Er geldt geen minimaal aantal uren verzuim om melding te mogen maken bij de RMC+ medewerker, omdat deze zowel preventieve gesprekken als officiële waarschuwingsgesprekken (met 18- leerlingen) voert. Op deze manier heeft de school de mogelijkheid om in een vroegtijdig stadium te melden. De RMC+ medewerker voert vervolgens een gesprek met de leerling en maakt hier een gespreksverslag van. Dit verslag wordt aan de woongemeente van de leerling gestuurd en opgenomen in het gemeentelijk registratiesysteem. Als het om een leerplichtige leerling gaat, informeert de school de ouders van de leerling over het gesprek en de gemaakte afspraken. Als het verzuim na dit gesprek stopt, is verdere actie van het RMC, leerplicht en/ of de RMC+ medewerker niet nodig. Gaat het verzuim toch door, dan doet de school een melding bij het Verzuimloket van DUO, welke terecht komt bij de RMC-er of leerplichtambtenaar van de woongemeente.

 

Neem voor meer informatie over RMC+ contact op met Renske van der Zee, projectcoördinator.

r.van.der.zee@groningen.nl tel 06-52098539

 

Meer informatie, zoals contactpersonen en in welke gemeente het project wordt uitgevoerd, is te vinden op de pagina Zoeken.Email facebook twitter LinkedIn Hyves