Laatste aanpassing website op: 27-09-2021
Genereer PDF Print deze pagina

Gemeenten

Welkom op de website van voortijdig schoolverlaten (VSV) Groningen!

Teveel jongeren ondervinden problemen in hun leerloopbaan waardoor ze te vroeg stoppen met hun opleiding en zodoende geen startkwalificatie halen. Het belang van een startkwalificatie is groot: Het biedt een beter perspectief op de arbeidsmarkt en een stevige, eigen plek in de samenleving. Dit is niet alleen goed voor de jongeren zelf, maar ook voor de maatschappij en de economie waarin ze leven.

Door middel van deze website willen we alle betrokkenen in de provincie Groningen die te maken hebben met voortijdig schoolverlaten waaronder gemeenten:

  • Informeren over allerlei zaken rondom voortijdig schoolverlaten;
  • De mogelijkheid bieden om snel met elkaar in contact te komen;
  • De kans geven om zélf informatie en ideeën aan te leveren.

Dit doen we omdat we de Groningse jongeren graag binnenboord willen houden: Volop actief op school en uiteindelijk met een diploma op zak, een goede kans op de arbeidsmarkt en een stevige plek in de samenleving! De inzet en samenwerking van diverse partijen is hierbij onmisbaar. Gemeenten, scholen, RMC’s, jeugdzorg, maatschappelijk werk, werkgevers, politie, justitie en ouders zetten zich samen met het Ministerie van OCW in om het aantal nieuwe schooluitvallers terug te brengen.

We doen ons best de online informatie zo volledig en zorgvuldig mogelijk te plaatsen. Mocht er desondanks informatie ontbreken, neem dan voor aanvullingen maar ook voor vragen en meer informatie gerust contact met ons op.Email facebook twitter LinkedIn Hyves