Laatste aanpassing website op: 27-09-2021
Genereer PDF Print deze pagina

Reguliere voorziening

Alle scholen in het VO doen hun uiterste best om te voorkomen dat leerlingen vroegtijdig hun school verlaten. Onder andere mentoren, leerlingbegeleiders en decanen vormen -vaak samen met de hulpverleners van buiten de school- de zogenaamde Zorg Advies Teams. Dit multidisciplinair overleg is een belangrijk middel om met leerlingen, ouders/verzorgers en de school af te stemmen over de te volgen koers, wanneer er even moet worden afgeweken van het reguliere schooltraject. Een voorbeelden van zo’n afwijkend traject zijn ‘Herstart’ en ‘Op de Rails’. Daarnaast beschikken de VO-scholen in de provincie over Reboundvoorzieningen.

Rebound VO
Rebound is een tijdelijke opvangvoorziening voor leerlingen van VO-scholen die dreigen uit te vallen door gedragsproblematiek. Leerlingen van rond de 14 jaar verblijven er gemiddeld 15 weken. 20% van deze leerlingen volgt een HAVO- of VWO-opleiding, 70% volgt een VMBO-opleiding en 10% volgt een PRO-opleiding. Tijdens het Rebound-traject verzorgt de aanleverende school het onderwijs en zorgt ervoor dat de leerling in het bezit is van de benodigde materialen en een planning, en toetsen maakt. Er worden verschillende trainingen aangeboden (zoals bijvoorbeeld ART, WB en SOVA). Alle leerlingen krijgen individuele gedragsbegeleiding door speciaal daarvoor geschoolde mentoren (docenten). Er wordt intensief samengewerkt met verschillende instellingen en er zijn samenwerkingsafspraken met BJZ, Molendrift en Lentis/Jonx. Het doel van deze samenwerking is om versnelde hulp te kunnen bieden, onder het motto één leerling, één plan. Vanuit de Rebound wordt ruim 70% van de leerlingen teruggeleid naar het reguliere onderwijs, waaronder het ROC. In de provincie Groningen kennen we de volgende Rebound-voorzieningen in het VO:

 

Groningen
Rebound stad Groningen
J. C. Kapteynlaan 13-1
9714 CL Groningen
Tel.: 050 – 573 29 39
Fax: 050 – 573 55 08
E-mail: reboundgroningen@xs4all.nl
Bekijk hier de website

Winschoten
Wieder & Rebound Dollard College
Garst 7
9673 AA Winschoten
Tel.: 0597 – 456 449

Veendam
Time Out
Parallelweg 25
9641 KG Veendam
Tel.: 0598 – 364 656
E-mail: a.pot@winklerprins.nl
Lees hier de folder

Stadskanaal
De Doorstart
Electronicaweg 5
9503 GA Stadskanaal
Tel.: 0599 – 692 070
Lees hier de folder

Delfzijl
De Doorstart
Camperlicht 1a
9933 NH Delfzijl
Tel.: 0596 – 650 797
Bekijk hier de website

Specifieke projecten in uw regio vindt u met behulp van de zoekfunctie.Email facebook twitter LinkedIn Hyves