Begeleiding door het MBO

Op iedere opleiding is een team van deskundigen aanwezig om je te ondersteunen met vragen over studiekeuze, of problemen met naar school gaan.
Tim Gouw KigTvXqetXA Unsplash

Snel naar onderwerp

Extra begeleiding

Als er iets is wat je belemmert bij het volgen van je opleiding, ga je altijd eerst naar je mentor. Als praten met je mentor onvoldoende  helpt, kan het begeleidingsteam samen overleggen om met jou een antwoord te vinden op je vraag.

Ryan Tauss JVwb9LjxJ08 Unsplash

Alfa-college

Het begeleidingsteam op het Alfa-college heet het Loopbaancentrum. Het LBC kan jou onder andere helpen bij:

  • verbeteren van je studie(resultaten) of je studievaardigheden
  • twijfel over de juiste studie- of beroepskeuze en mogelijke andere keuzes
  • oplossingen op het gebied van geld en woonruimte
  • persoonlijke problemen
  • belemmeringen door dyslexie, autisme, etc.
  • eventueel doorverwijzen naar externe hulpverlening en ondersteuning
  • verschillende trainingen, bijvoorbeeld voor een positiever zelfbeeld of een assertiviteitstraining
Lees meer over extra begeleiding bij Alfa-college
RUG Groningen 2019 HIGH RES 300DPI 255

Noorderpoort

Je staat er niet alleen voor als je bij Noorderpoort studeert. Gedurende je hele opleiding kun je een beroep doen op je studieloopbaanbegeleider (mentor). En als je een leerbelemmering, chronische ziekte, handicap of andere problemen hebt die het studeren bemoeilijken, dan biedt Noorderpoort verschillende vormen van extra begeleiding aan. Het begeleidingsteam op het Noorderpoort noemen we het BAT (begeleidings- en adviesteam).

Lees meer over extra begeleiding bij Noorderpoort
Leon 0K7GgiA8lVE Unsplash

Terra

Als toekomstig student geef je bij de aanmelding bij MBO Terra aan dat je mogelijk wat extra ondersteuning nodig hebt om de opleiding succesvol af te kunnen ronden. Vervolgens gaan we met elkaar in gesprek. In dit gesprek  stellen we samen vast welke extra ondersteuning nodig is.

Lees meer over extra begeleiding bij Terra MBO
Kelly Sikkema XcvXS6wDCAY Unsplash

Menso Alting

Als je studeert aan het Menso Alting en je (tijdelijk) meer begeleiding nodigt hebt dan je coach kan bieden, kun je terecht bij het intern zorgadviesteam (IZAT).

Lees meer over extra begeleiding bij Menso Alting