Doorstroompunt+

Verzuim is altijd een signaal… Als er sprake is van regelmatig verzuim, is dit een teken dat er iets niet goed gaat.
Kilian Seiler MlM9ywuSEkk Unsplash

Verzuim, leerplicht en Doorstroompunt

Natuurlijk, een keer spijbelen omdat je geen zin of iets leukers te doen hebt, is van alle tijden. Maar als dat vaker gebeurt, je méérdere lessen of áltijd de lessen van een bepaald vak mist, kan er iets anders aan de hand zijn.

Mocht het niet lukken om contact met je te krijgen, of je verzuimt opnieuw nadat je met je mentor hebt gepraat, dan kan school de Doorstroompunt+ preventiemedewerker inschakelen. School doet dit zo snel mogelijk, want hoe sneller je weer alle lessen volgt hoe groter de kans dat je uiteindelijk mét een diploma de school verlaat!

Doorstroompunt+ Preventiewerk leerplicht en verzuim

Op alle MBO locaties in de stad en provincie werkt een Doorstroompunt+ medewerker van de gemeente. Deze nodigt jou (en eventueel je ouders, als je jonger bent dan 18) uit voor een gesprek. Jullie bespreken samen wat de reden is voor het verzuim en wat ervoor nodig is om op een goede manier verder te gaan met je opleiding. Of, als je bijvoorbeeld een verkeerde keuze hebt gemaakt, wat dan de mogelijkheden zijn.

Contact met je woongemeente

De Doorstroompunt+ preventiemedewerker maakt een verslag van het gesprek en stuurt dat naar je woongemeente. Als je nog kwalificatieplichtig bent (jonger dan 18 en nog niet in het bezit van een startkwalificatie) worden naast de leerplichtambtenaar ook je ouders op de hoogte gebracht over het gesprek en de gemaakte afspraken.

Op deze manier werken scholen en gemeente samen om ervoor te zorgen dat jongeren op school blijven en hun diploma halen, zodat ze een goede toekomst tegemoet gaan.

Philma Verweij | Doorstroomcoördinator regio 03, coördinator preventiewerk voor MBO scholen in de stad Groningen

Contactgegevens

Telefoon: 06-20017839

Email: p.verwey@groningen.nl

Adresgegevens

Afdeling Leerlingzaken
Kreupelstraat 1
9712 HW GRONINGEN

Als je blijft verzuimen

Als het verzuim ook na een gesprek met de Doorstroompunt+ preventiemedewerker nog doorgaat, meldt school je bij de leerplichtambtenaar (als je nog geen 18 bent) of Doorstroompunt trajectbegeleider van je woongemeente. De Doorstroompunt+ preventiemedewerker kan dan zorgen voor een goede overdracht. De leerplichtambtenaar of Doorstroompunt trajectbegeleider van je woongemeente bespreekt met je wat er voor nodig is om het verzuim te stoppen.