Coaching

Heb je extra persoonlijke begeleiding buiten je opleiding nodig om de schoolloopbaan succesvol te vervolgen en af te ronden? Dat kan!
RZ2 3758

Snel naar onderwerp

Coaching

Extra coaching
Wanneer je meer ondersteuning nodig hebt dan de op school geboden kan worden, dan kan er mogelijk externe coaching ingezet worden.

Er wordt eerst via je woongemeente gekeken wat er mogelijk is met een indicatie Jeugdwet of WMO. Als dit niet lukt dan kan VSVvoortijdig schoolverlaten voortijdig schoolverlaten Groningen zorgen voor de coaching die je nodig hebt.

Aanmelden kan via het aanmeldformulier.

RZ2 3791

Aanmelden?

Aanmelden doe je hier!