/ Nieuws / Aandacht voor toename vrijstelling leerplicht 5b
Annie Spratt CV3nkG7XIwg Unsplash

Aandacht voor toename vrijstelling leerplicht 5b

Professionals

De afgelopen paar jaren neemt het aantal vrijstellingsverzoeken vanwege richtingsbezwaren (5b) bij leerplicht flink toe. Namens alle gemeenten in de provincies Groningen en Friesland en een deel van Drenthe schreven we een brief aan minister Dennis Wiersma over onze zorgen.

Deel dit bericht

Ouders kunnen voor hun kinderen vrijstelling van de leerplicht aanvragen wegens richtingsbezwaren in religie of levensovertuiging. In schooljaar 2016-2017 waren dit 60 kinderen voor alle gemeenten die getekend hebben. In het huidige schooljaar zijn dit er 258.

Kinderen die deze vrijstelling krijgen hoeven niet naar school. De leerplicht heeft dan geen wettelijke taak meer. Het is dus mogelijk dat deze kinderen buiten beeld raken. Ook als ze thuisonderwijs krijgen. Want thuisonderwijs is geen onderwijsvorm die in de leerplichtwet valt. In onze brief hebben wij de minister gevraagd om een wetsvoorstel dat sinds 2020 op de plank ligt over deze vrijstelling en thuisonderwijs weer op te pakken.

Ook Ingrado is druk bezig met dit thema. Voor leden van de vakvereniging organiseert Ingrado op 22 mei een vrijstellingencafé in Utrecht. Tijdens het café zullen een aantal gemeenten workshops geven over hun beleid en werkwijze. Natuurlijk kun je hier ook vragen stellen.

Logo Ingrado

Wil je je aanmelden voor het vrijstellingencafé? Dan kan tot 14 mei.

Meld je aan op de website van Ingrado

Een mooie reportage over de 5b vrijstellingen is uitgezonden op televisie. Argos geeft in deze uitzending duidelijk en zonder oordeel de verhalen van zowel ouders als gemeenten weer.

Argos Human VPRO

De rapportage bekijken?

Ga hier naar de website van Argos