Playing for Success

“Playing for Success, leren met een WOW-factor.” Dit traject is gericht op oriëntatie, het opdoen van werkervaring en het versterken van discipline, zelfstandigheid en zelfregulatie.
Jeswin Thomas 8nHQx4zi9Wk Unsplash

Playing for Succes: sporten en bewegen - Euroborg Groningen

Playing for Success is geen school. Er is geen rooster, er gaat geen bel, er is geen klaslokaal en algemeen vormende vakken en vakleer staan niet centraal. We spreken ook niet van lessen maar van bijeenkomsten waarin je onder leiding van de coach je toekomstmogelijkheden bespreekt en de daarbij behorende opdrachten uitvoert. In combinatie daarmee kom je – letterlijk – meer in beweging. Sport en bewegen verbetert niet alleen de fysieke conditie maar verrijkt je ook mentaal. Een fitte student is zich meer bewust van zijn mogelijkheden en kan beter de juiste keuzes maken. Sport en bewegen maakt daarom een belangrijk onderdeel uit van het programma. Het gezamenlijk sporten versterkt bovendien het groepsproces en kan het zelfvertrouwen vergroten waardoor het in belangrijke mate effect kan hebben op je beroepskeuze.

Wat en waar?

Aan de rand van de stad Groningen, in het stadion van FC Groningen, worden er 10 weken lang 2 tot 3 dagdelen bijeenkomsten georganiseerd, is er fitness en worden er clinics verzorgd door topsporters van onder andere FC Groningen, Donar en Lycurgus. De fitnessactiviteiten vinden plaats in Plaza Sportiva of in een nabij gelegen fitnesscentrum. De overige dagen loop je stage bij bedrijven waar je je kunt oriënteren op een toekomstig beroep.

Het traject staat in het teken van het ontwikkelen van zelfdiscipline en zelfstandigheid. Na 10 weken weet je wat je kan en wil en hoe je je doelen gaat bereiken. Je keert terug naar je oorspronkelijke opleiding, naar een andere opleiding of naar werk, mogelijk in combinatie met een BBL- opleiding. Soms kan de uitkomst zijn dat je naar een hulpverlenende instantie wordt verwezen.

Voor wie?

Playing for Success 15-23 is toegankelijk voor alle studenten in de leeftijd van 15 – 23 jaar van ROC’s, AOC en VO-scholen in de provincie Groningen die:

  • Overbelast zijn vanwege een of meerdere problemen
  • Een opleiding volgen op mbo niveau 1, 2, 3 of 4
  • Dreigen uit te vallen
  • Moeite hebben met het maken van een beroepskeuze
  • Een leerachterstand hebben
  • Een laag zelfbeeld hebben en weinig sociaal vaardig zijn
  • Regelmatig verzuimen op school en/of stage
  • Ongemotiveerd zijn (b.v. vanwege faalangst, relatieproblemen )

Het traject is niet bestemd voor studenten die:

  • crimineel gedrag vertonen of te maken hebben met ernstige verslavingsproblematiek.

Wanneer?

Het voornemen is om schooljaar 2023 - 2024 zoals gebruikelijk verdeeld over het jaar een drietal groepen te starten.

Groep 1 start 6 november 2023.
Groep 2 start begin februari 2024.
Groep start begin mei 2024.

Contact

Voor nadere informatie over Playing for Success 15-23 kun je contact opnemen met Ton Besamusca of Koos Weerts.

IMG 4788

Aanmelden

Aanmelden voor dit traject?

Dat doe je hier!