Traject de Manege

De manege biedt een traject aan als je om wat voor reden dan ook je draai niet kan vinden in het reguliere onderwijs.
Thumbnail Veld

De Manege - Winsum

Het kan zijn dat jij te maken hebt met dingen als keuzestress, te hoge verwachtingen door anderen of jezelf, het gevoel er niet toe te doen, prestatiedruk, faalangst, rouw, somberte, eenzaamheid, anders zijn, niet mee kunnen komen op school en stage, onzekerheid en hoe om te gaan met leer- en stage- achterstanden.

In een (tussen)traject van tien weken gaan we samen aan de slag met wat er speelt in jouw leven. Je krijgt dan beter inzicht in je eigen behoeften en wat de dieperliggende oorzaken zijn van de dingen die je belemmeren. Soms ben je je daar (nog) niet van bewust. Wanneer je begrijpt waar iets vandaan komt, kan je er vaak ook iets aan doen!

Voor wie?

Het traject De Manege richt zich op jongeren van 15 tot 27 jaar en biedt een programma van 10 weken voor een groep van maximaal 10 jongeren. Naast het reguliere programma kan ook maatwerk geleverd worden afhankelijk van je behoefte. Het verkennen van mogelijkheden en belemmeringen, onder meer door middel van sport en theater, helpt je bewuster te leven en te kiezen.

Wat?

Tijdens het traject ben je drie dagdelen van 6 uur per week op De Manege in Winsum. Er kan ook een traject op maat gemaakt worden, bijvoorbeeld 1 dag naar De Manege en is de rest van de week op school.

  • Dag 1: T.O.M dag (Training Omgaan Met). Met psycho-educatie, bewegen en educatief theater als middel.
  • Dag 2: DOE-DAG. Denk aan meeloopdagen en/of meehelpen op de manege en/of huiswerkbegeleiding in de vakken die de jongere lastig vindt. De jongere wordt persoonlijk gecoacht.
  • Dag 3: Thema-inspiratie dag. Deze kan op verschillende manieren worden ingevuld. Denk bijv. aan het bezoek van een ervaringsdeskundige, die jongeren kan inspireren vanuit zijn/haar eigen geschiedenis.